สภากาชาดไทย
1871  ถนนอังรีดูนังต์ ชั้น 3 ตึก/อาคาร เฉลิม บูรณะนนท์ แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330ตำแหน่ง นักการภารโรง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

สภากาชาดไทย (Thai Red Cross Society) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ. 112 เดิมเรียก "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม" ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก 

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการหรือเป็นทหารกองหนุน
-วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันและอดทน ชอบงานบริการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถ.อังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2256-4054, 08-9938-9155 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สามารถ Download ใบสมัคร ได้ทาง http://www.redcross.or.th หัวข้อ “สมัครงาน”

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ม.6
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2256-4054 ,0-2256-4058

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.redcross.or.th

วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2557