สนง.ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กฯ
 ไม่ระบุตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา การประชาสัมพันธ์และโฆษณา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง หรือสาขาวิชาที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-สามารถถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว และเขียนข่าวได้
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อภาพ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word/Excel และ Photoshop ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov523@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556