• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
สถาบันอาหาร
 ไม่ระบุตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ชั่วคราว

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรีขั้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในเรื่องต่อไปนี้ Server: Window 2000, 2003, SQL Server, MySQL Program: ASP, PHP, JAVA, Flash, Photoshop

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 2 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov508@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556