โรงพยาบาลพระพุทธบาท
  ชั้น 3 ตึก/อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตำบลขุนโขลน  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18120ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์กองประชาสัมพันธ์

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สระบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลพระพุทธบาท (ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ 300 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-3626-6166

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov343@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 17 ก.พ. 2559