• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานซ่อมบำรุง กองบริการสำนักงานและยานพาหนะ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1.ช่างไฟฟ้า
-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร หรืองานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.ช่างเครื่องปรับอากาศ
-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น ช่างเครื่องปรับอากาศ และมีประสบการณ์งานควบคุมและซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.ช่างประปา
-วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง ระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคาร หรืองานก่อสร้างระบบประปา ไม่น้อยกว่า 1 ปี           

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร.0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

สวัสดิการ :

จำนวน 3 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก

โทรศัพท์ : 0-2558-6100 เบอร์ต่อ 8331-2, 83

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.baac.or.th

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556