• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2346  ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานพยาบาลสถานพยาบาลและโครงการเสริมสุขภาพ ธ.ก.ส.

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร
-วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
-มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือของเอกชนอย่างน้อย 3 ปี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office
-มีบุคลิกภาพยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และรักการให้บริการ สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา   

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร.0-2558-6100 ต่อ 8331-2, 8334-5 ในวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ หญิง
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ถึง 4 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก

โทรศัพท์ : 0-2558-6100 เบอร์ต่อ 8331-2, 83

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.baac.or.th

วันที่ประกาศ : 17 ธ.ค. 2556