เทศบาลตำบลมะขามคู่ จ.ระยอง
 ไม่ระบุตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา เอกอนุบาลหรือปฐมวัย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-มีประสบการณ์การสอนระดับอนุบาลหรือปฐมวัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ระยอง

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 2 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov226@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556