ท่าอากาศยานสกลนคร
 ไม่ระบุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่และพนักงานรักษาความปลอดภัย

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย อายุ 18-28 ปี
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-ส่วนสูง 165 ซม. (ทั้งนี้ส่วนสูงและน้ำหนักต้องมีความสมดุลกัน)
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) และยังไม่หมดอายุ
-เคยรับราชการทหารหรือตำรวจมาแล้ว หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดน
-มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
1. การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบลเมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
2. การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20 / 60 ทั้งสองข้าง โดยไม่สวมแว่นตา / เลนส์ , หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20 / 20 สำหรับ สายตาข้างหนึ่ง และ 20 / 30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สกลนคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov188@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 24 ธ.ค. 2556