คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2  ถนนวังหลัง แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700ตำแหน่ง พนักงานธุรการ Job พนักงานการเงินและบัญชี งานการเงิน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด. 8 หรือ สด.43 มาด้วย) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
-วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2558

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ชาย
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov174@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.si.mahidol.ac.th

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2558