กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
  ถนนติวานนท์ ชั้น 5 ตึก/อาคาร 7 ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสาร

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Health Service Support) มีหน้าที่ในการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบบริการสุขภาพ และระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ อันจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา และได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นต้น จาก กสทช. หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านวิทยุสื่อสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.hss.moph.go.th

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ทุกสาขา
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2590-1675

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.hss.moph.go.th

วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2558