กรมส่งเสริมสหกรณ์
12  ถนนกรุงเกษม ชั้น 5 ตึก/อาคาร 1 แขวงวัดสามพระยา  เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงาน

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (Cooperative Promotion Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ภายในประเทศ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาข้างต้น โดยต้องพิจารณาด้วยตนเองว่ามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน (ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มีพื้นฐานความรู้หรือได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (อาคารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชั้น 2) เขตพระนคร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัครสอบ 100 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

กองการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-2281-1900 ,0-2281-2922 ,0-2281-3095

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.cpd.go.th

วันที่ประกาศ : 6 พ.ค. 2557