กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 ตึก/อาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศา แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Department of Marine and Coastal Resources) เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1) ศูนย์รับสมัครสอบที่ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน (จ.ภูเก็ต)

2) ศูนย์รับสมัครสอบที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (จ.สมุทรสาคร) 

  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางประมง ทางเกษตรกรรม

สถานที่ปฏิบัติราชการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน (จ.ภูเก็ต) (1 อัตรา)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (จ.สมุทรสาคร) (1 อัตรา)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สมุทรสาคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ประมง เกษตรกรรม
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ส่วนการเจ้าหน้าที่

โทรศัพท์ : 0-2141-1299

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.dmcr.go.th

วันที่ประกาศ : 11 มี.ค. 2557