• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
   กรุงเทพมหานครตำแหน่ง Personal trainer

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
Holistic Medical Group Co., Ltd.
ดำเนินกิจการด้านโรงพยาบาล เครื่องมื่อแพทย์ สุขภาพครบวงจร ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี บุคลิกภาพดี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้าน Fitness trainer อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะด้านการสื่อสารดี อัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้น

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 3 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ถึง 
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2556