• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
 • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด
   กรุงเทพมหานครตำแหน่ง อาสาสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการการศึกษาชีวสมมูลยา

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด
BIO-INNOVA AND SYNCHRON CO., LTD.
เป็นบริษัทที่ให้บริการงานวิจัยทางคลินิก และชีวสมมูลภาคเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความคิดริเริ่ม ชอบใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น ในตำแหน่ง

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

(Bioequivalence Study)
ก่อนเริ่มทำการวิจัยโครงการ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • เพศชาย/หญิง ไม่มีโรคประจำตัว อายุ 18-55 ปี
 • มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่อร้ายแรง
  และไม่มีความเจ็บป่วยที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษา
 • ไม่มีประวัติแพ้ยา
 • ไม่สูบบุหรี่หรือเคยสูบน้อยกว่า 10 มวนใบหนึ่งวันและสามารถหยุดสูบได้ก่อนเข้าร่วม
  โครงการอย่างน้อย 7 วันจนถึงสิ้นสุดโครงการ รวมเวลาประมาณ 54 วัน
 • ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • ไม่เป็นสตรีที่ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 10 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2556