• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
   กรุงเทพมหานครตำแหน่ง Pharmacist เภสัชกร

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัท แซนสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารเสริมสุขภาพ XanSiam และ XanLife มานานกว่า 7 ปี มีสาขาทั่วประเทศ และมียอดขายปีละกว่า 1,000 ล้านบาท
บริษัทเป็นผู้นำในการจำหน่ายน้ำมังคุด ที่สกัด "สารแซนโทน" ในเปลือกมังคุดมาเป็นส่วนผสมและก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟื้นฟูสุขภาพ และบำบัดโรคต่างๆได้ดี จนเป็นที่ต้องการในตลาดอย่างมาก
ต้องการขยายตลาดและเปิดสาขาแห่งใหม่เพิ่มขึ้น มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปใน สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
-มีประสบการณ์ทำงานในโรงงาน โดยเฉพาะงานด้านควบคุมคุณภาพ หรืองานประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี
-มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ GMP เป็นอย่างดี
-ได้รับการอบรมระบบคุณภาพ ISO:2008 และ ISO 17025:2005
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Microsoft Excel ได้อย่างดี
-มีความกระตือรือล้นและสามารถรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
-มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและรักความก้าวหน้า
-สามารถออกต่างจังหวัดได้
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 9 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2556