• ตำแหน่งงานนี้ของหน่วยงานอื่น
  • ไม่พบข้อมูลตำแหน่ง
บริษัท คิทเช่น แอนด์ มอร์ จำกัด
   กรุงเทพมหานครตำแหน่ง Restaurant ManagerSupervisor

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

  • สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.6
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
  • มีบุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานบริการ
  • มีความเป็นผู้นำ, มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา
  • มีความอดทน, สามารถทำงานเป็นทีมได้

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ปวช.
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน 0 ปี ถึง 1 ปี
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2556