บริษัท ALCON จำกัด
   กรุงเทพมหานครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Design)

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้งสถาปัตยกรรมที่ผลิตจากอะลูมิเนียมและกระจก  ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้รับสมัครด่วน

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กาฬสินธุ์

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สวัสดิการ :

จำนวน ไม่ระบุ
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ :โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 6 ธ.ค. 2556