โรงพยาบาลชลประทาน
222 หมู่ 1  ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120ตำแหน่ง คนงาน กลุ่มการพยาบาล

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน) เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับสูง ขนาด 300 เตียง สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

-วุฒิประถมศึกษา มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นนทบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 5 ฝั่งบี โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร.0-2502-2345 ต่อ 3764 หรือ 0-2502-2308

สวัสดิการ :

จำนวน 2 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา ต่ำกว่า ม.6
สาขาวิชา ไม่ระบุ
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

งานทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ : 0-2502-2345 เบอร์ต่อ 3764

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : gov331@gmail.com

เว็บไซต์ : ไม่ระบุ

วันที่ประกาศ : 10 มี.ค. 2558