กรมศิลปากร
  ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

รายละเอียดบริษัท (ไทย) :

กรมศิลปากร (FineArts Department) เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีภารกิจคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ จัดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความมั่นคงของชาติ

รายละเอียดงาน :

ลักษณะงาน :

งานประจำ

คุณสมบัติ :

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปราจีนบุรี

วิธีการสมัคร (ไทย) :

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://job.finearts.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2559”

สวัสดิการ :

จำนวน 1 อัตรา
เพศ ทุกเพศ
อายุ 18-60
ระดับการศึกษา ปวส.
สาขาวิชา ทุกสาขาวิชา
ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ

ชื่อผู้ติดต่อ :

ไม่ระบุ

โทรศัพท์ : 0-2623-6452

โทรศัพท์เคลื่อนที่ :อีเมล์ : ไม่ระบุ

เว็บไซต์ : http://www.finearts.go.th

วันที่ประกาศ : 4 พ.ค. 2558